Types coöperaties

We onderscheiden vier hoofdtypes:

Werkerscoöperaties

   

Ondernemingencoöperaties

  

Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

   

Multistakeholdercoöperaties