Sectoren en thema's

Coöperatief ondernemen

Onze dienstverlening is er voor alle types coöperaties:

die actief zijn in heel diverse sectoren, zowel profit als social profit. productie, (klein)handel, diensten, land- en tuinbouw, energie, kunst en cultuur, creatieve industrie, sport, sociale economie, zorg, wonen, enz.

Rond bepaalde maatschappelijke en economische uitdagingen doen we net iets meer. We onderzoeken de toepassingsmogelijkheden, haalbaarheid en meerwaarde van het coöperatieve ondernemingsmodel als mogelijk antwoord op deze uitdagingen.