Voor wie

Coöperatief ondernemen

Onze dienstverlening is er voor alle types coöperaties die actief zijn in heel diverse sectoren, zowel profit als social profit: productie, (klein)handel, diensten, land- en tuinbouw, energie, kunst en cultuur, creatieve industrie, sport, sociale economie, zorg, wonen, mobiliteit, enz.

Rond bepaalde sectoren en thema's (zoals wonen, land- en tuinbouw, energie, ontwikkelingssamenwerking, mobiliteit en bereikbaarheid) doen we net iets meer. We onderzoeken de toepassingsmogelijkheden, haalbaarheid en meerwaarde van het coöperatieve ondernemingsmodel als mogelijk antwoord op maatschappelijke en economische uitdagingen.

Onze sectoriële en thematische dossiers