Cooperative governance

coöperatief ondernemen advies

Wij coachen en adviseren coöperaties rond Cooperative Governance, steeds op maat van de coöperatie in kwestie.

Dit gaat over onder meer:

  • goed bestuur
  • stakeholders- en vennotenmanagement
  • vennotenbetrokkenheid
  • communicatie
  • participatie en inspraak met vennoten
  • spanningen bij vennoten/groepen van vennoten

Hieronder vind je de aspecten waarbij we je kunnen helpen.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie, een afspraak of offerte.

Streven naar een meer effectieve en efficiënte werking

Een coöperatieve onderneming is, net zoals andere organisatiestructuren, niet altijd een toonbeeld van efficiëntie. Soms is de taakverdeling niet duidelijk, gaat er veel tijd verloren tijdens vergaderingen, is er gebrek aan leiding, zijn doelstellingen onvoldoende duidelijk of gedeeld, er doen zich spanningen voor binnen het bestuur, of tussen bestuur en operationeel team. Kortom, je organisatie boekt trager vooruitgang dan gewenst of dreigt vast te lopen. In dit geval mag je de situatie zoals ze is niet te lang laten aanslepen. Misverstanden en knelpunten die blijven sluimeren, kunnen de sfeer al snel verzieken en veel kopzorgen bezorgen. Cera Coopburo kan je helpen om de situatie te keren door na een goede analyse van wat er misloopt als neutrale en externe gesprekspartner je organisatie terug op de sporen te zetten.

Uitwerken van een coöperatief communicatieplan

Een goede communicatie is van wezenlijk belang in elke samenwerkingsvorm. Dat begint bij een goede interne communicatie tussen de initiatiefnemers en met alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over externe communicatie. Wie zijn je externe doelgroepen? Hoe kun je die best bereiken? Hoe bereid je je voor op eventuele crisissituaties? Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

Versterken van de interne en externe communicatie

Nog meer dan bij andere organisatievormen is het bij een coöperatieve organisatie belangrijk om goed te communiceren. Communicatie versterkt de betrokkenheid van de leden bij hun organisatie. Omdat ook andere mensen en organisaties direct of indirect met jouw organisatie te maken krijgen, is een goede doordachte externe communicatieaanpak aangewezen. Ten slotte is het ook zinvol om bij eventuele crisissituaties voorbereid te zijn met een goede communicatie. Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.