(Pre-)starters

coöperatief ondernemen handen

De stap zetten om samen met anderen een nieuw initiatief op te zetten is een mooie, maar complexe uitdaging. Mogelijk krijg je te maken met heel wat zaken waar je amper vertrouwd mee bent.

Om jou hierbij te ondersteunen en te begeleiden, biedt Cera Coopburo een dienstenpakket aan om je in de oriëntatie- en opstartfase met raad en daad bij te staan. Samen zorgen we er voor dat de coöperatieve ideeën niet in de ontwikkelingsfase blijven hangen, maar uitgroeien tot een praktische, realistische en duurzame samenwerkingsvorm.

Wij raden coöperatieve starters zeker aan om een Cera Coop Workshop 'Starten met een coöperatie' te volgen. Ook onze Startersgids voor coöperaties (2013) kan hulp bieden. Daarna bespreken we samen de volgende stappen waarbij Cera Coopburo kan helpen.

Hieronder kun je onze advies- en dienstverlening specifiek voor (pre-)starters bekijken. Interesse? Contacteer ons voor meer informatie, een afspraak of een offerte.

Formuleren van de gezamenlijke missie en strategie

Vooraleer je effectief samen uit de startblokken schiet, is het echt noodzakelijk om goed na te denken over de doelstelling van de samenwerking. Wat wil je bereiken? Wat is je droom? Zit iedereen op dezelfde golflengte? Welke strategie ga je volgen om die doelstelling te bereiken?

 

 

Uitwerken van een business- en organisatiemodel

Het is belangrijk om voor de opstart goed na te denken over het organisatiemodel dat je in de praktijk wil brengen. Welke activiteiten ga je precies opzetten en wie wil je daarbij betrekken? Hoe verhoudt zich dit tot andere gelijkaardige initiatieven? Wat is de capaciteit aan mensen en middelen die je nodig hebt? Welke inkomende geldstromen voorzie je om deze werking gefinancierd te krijgen? Hoe maak je een financieel plan op?

Bepalen van de gepaste (juridische) structuur

Hoe geef je je initiatief verder vorm? Kies je voor een vzw-structuur, een coöperatieve vennootschap of een andere rechtsvorm? Of volstaat een samenwerkingsovereenkomst met goede afspraken op papier? Met welke juridische aspecten moet je rekening houden? Welke spelregels moet je vooraf vastleggen?

Hoe stel je statuten en een huishoudelijk reglement op? Met welke administratieve formaliteiten moet je rekening houden?

Uitwerken van een coöperatief communicatieplan

Een goede communicatie is van wezenlijk belang in elke samenwerkingsvorm. Dat begint bij een goede interne communicatie tussen de initiatiefnemers en met alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over externe communicatie. Wie zijn je externe doelgroepen? Hoe kun je die best bereiken? Hoe bereid je je voor op eventuele crisissituaties? Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

Opleiding van de bestuurders

Bestuurders worden vaak onvoldoende voorbereid op en ondersteund bij hun taak als bestuurder. Cera Coopburo organiseert infosessies om bestuurders inzicht te geven in verantwoordelijkheden, taken en competenties die met een bestuurdersmandaat gepaard gaan en werkt, in overleg met bestuur en management, vormingssessies uit specifiek op maat van de behoeften van de coöperatieve vennootschap.

Organisatiedoorlichting en opvolging

Zowel een goede vertaling van je missie en strategie naar de operationele werking als een verstandig beheer zijn belangrijk voor de gezondheid van elke onderneming. Cera Coopburo helpt je om je organisatie vanuit beide invalshoeken in beeld te krijgen, het financiële beheer in je organisatie kritisch door te lichten, indicatoren vast te leggen voor opvolging en een systematiek vast te leggen van plannen en opvolgen.

 

Streven naar een meer effectieve en efficiënte werking

Een coöperatieve onderneming is, net zoals andere organisatiestructuren, niet altijd een toonbeeld van efficiëntie. Soms is de taakverdeling niet duidelijk, gaat er veel tijd verloren tijdens vergaderingen, is er gebrek aan leiding, zijn doelstellingen onvoldoende duidelijk of gedeeld, er doen zich spanningen voor binnen het bestuur, of tussen bestuur en operationeel team. Kortom, je organisatie boekt trager vooruitgang dan gewenst of dreigt vast te lopen. In dit geval mag je de situatie zoals ze is niet te lang laten aanslepen. Misverstanden en knelpunten die blijven sluimeren, kunnen de sfeer al snel verzieken en veel kopzorgen bezorgen. Cera Coopburo kan je helpen om de situatie te keren door na een goede analyse van wat er misloopt als neutrale en externe gesprekspartner je organisatie terug op de sporen te zetten.

Erkenningsaanvraag voor de NRC

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) groepeert coöperatieve vennootschappen die de basiswaarden van het coöperatieve ondernemen respecteren. De erkenningsvoorwaarden verwijzen trouwens naar een aantal principes van coöperatief ondernemen. Erkend worden door de Nationale Raad voor de Coöperatie biedt een aantal voordelen voor de coöperatie zelf en voor haar vennoten, en fungeert als kwaliteitslabel. Cera Coopburo kan je de gepaste ondersteuning bieden om zo’n erkenningsaanvraag tot een goed einde te brengen.

Strategie en strategische verandering

Elke organisatie moet zichzelf af en toe eens kritisch in vraag stellen. Is de doelstelling waar je samen ‘voor gaat’ nog actueel? Is ze nog voldoende gedeeld door je leden? En is de strategie die je volgt om dit te bereiken, nog de juiste? Een moeilijke, maar zeer zinvolle denkoefening voor elke organisatie die het gevoel krijgt ‘op routine’ te draaien of die de impact van wijzigende omgevingsfactoren dreigt te moeten ondergaan. Voor begeleiding bij deze denkoefening en het proces om te komen tot het definiëren van nieuwe doelstellingen, kan Cera Coopburo je hulp bieden.

Starter Programma van Start it @KBC

Om coöperaties ook te ondersteunen in de andere aspecten van hun bedrijfsvoering is Cera partner van Start it @KBC. 

Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.