Partnerschappen en netwerken

Cera werkt samen met tal van coöperatieve netwerken en organisaties. Hieronder vind je de organisaties uit ons netwerk of waarmee wij partnerschappen hebben afgesloten.

logo Kenniscentrum Coöperatief ondernemen

KU Leuven

In de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven is het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen ingebed, dat in 2015 werd opgericht door Cera, Boerenbond en KU Leuven.

Dit Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen heeft twee grote doelstellingen: het stroomlijnen en verder uitbouwen van onderzoek over coöperatief ondernemen en de inbedding van coöperatief ondernemen in de studieprogramma’s.

https://feb.kuleuven.be/drc/kco


logo NRC NL

NRC

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) is een adviesorgaan dat in 1955 in België opgericht werd met als hoofdopdrachten:

  1. Passende maatregelen bestuderen en bevorderen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie, zoals gedefinieerd door de International Co-operative Alliance (ICA).
  2. Adviezen of voorstellen in verband met de vraagstukken over de coöperatieve bedrijvigheid overmaken aan de minister en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

https://economie.fgov.be

logo coopkracht

Coopkracht

Coopkracht is het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen. De vzw is een groeiende ledenorganisatie die in 2017 zo’n 85 leden uit zeer uiteenlopende sectoren telde.

https://cooperatiefvlaanderen.be/


logo Chaire Cera

Université de Liège

In 2000 werd de Cera Leerstoel Sociaal en Coöperatief Ondernemerschap opgericht als een partnerschap tussen het Centrum voor Sociale Economie in Luik (École de gestion HEC-ULg van de Université de Liège) en Cera. Hiermee wil Cera de ondersteuning van het ondernemerschap en het management binnen de sociale en coöperatieve ondernemingen realiseren en ontwikkelen. De Cera Leerstoel ontwikkelt onderzoeksprojecten en opleidingsprogramma’s rond drie thema’s, steeds met betrekking tot sociale en coöperatieve ondernemingen: sociale impact, business modellen en financiering.

http://www.hec.ulg.ac.be

logo cooperatives europe

Cooperatives Europe

Cooperatives Europe is de stem van Europese coöperaties. De organisatie promoot het coöperatieve businessmodel op Europees niveau. Met 90 leden-organisaties in meer dan 30 Europese landen vertegenwoordigen ze 160.000 coöperaties, 123 miljoen leden en zo’n 5 miljoen werknemers.

Cooperatives Europe werkt aan het integreren van het coöperatieve businessmodel in het Europese beleid en in Europese programma’s en het promoten van coöperaties als sterke partners voor Europese instellingen. Daarnaast cultiveert ze de communicatie tussen coöperaties onderling en over de coöperatieve ondernemingsvorm.

coopseurope.coop


logo cooperatives europe

Cooperatives Europe Development Platform (CEDP)

CEDP is het Europees netwerk, opgericht in 2008, van tien coöperaties actief in internationale samenwerking en tevens leden van Cooperatives Europe (het Europees regionaal kantoor van de Internationale Coöperatieve Alliantie). De huidige CEDP-lidorganisaties zijn: AJEEC-NISPED (Israël), Cera / BRS (België), The Co-operative College (United Koninkrijk) 2, Coopermondo (Italië), DGRV (Duitsland), Euro Coop (EU), Kooperationen (Denemarken), Legacoop (Italië), REScoop (EU), We Effect (Zweden).

coopseurope.coop/development/

logo IRU

International Raiffeisen Union

De Internationale Raiffeisen Unie (IRU), met zetel in Bonn, telt meer dan 50 leden in een dertigtal landen wereldwijd die werken volgens de filosofie van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ook Cera werkt volgens de principes van Friedrich Wilhelm Raiffeisen en is dus lid van IRU.

De kernactiviteit van de IRU is het coöperatieve gedachtegoed van Raiffeisen, met waarden zoals zelfhulp, zelfverantwoordelijkheid en zelfbestuur, verder te verspreiden. Vandaag zijn er wereldwijd zo’n 900.000 coöperaties met 800 miljoen leden die werken volgens de principes van Raiffeisen. Daarnaast besteedt de IRU veel aandacht aan de wereldwijde promotie van het coöperatieve ondernemerschap en aan het uitwisselen van ervaringen tussen leden-coöperaties onderling.

www.iru.de


Boerenbond

Boerenbond

Boerenbond verenigt de Vlaamse land- en tuinbouwers, ongeacht de bedrijfsgrootte, sector waarin ze actief zijn of productiewijze. Boerenbond is er voor en door boeren. De organisatie zet in op belangenbehartiging, advisering, vorming en innovatie. Zo helpt Boerenbond de land- en tuinbouwers bij het versterken van hun bedrijfsvoering. Voor de werking rond innovatie kan Boerenbond al jaren rekenen op de steun van Cera en KBC, 2 partners die zo ook hun expertise inbrengen. Anne-Marie Vangeenberghe, interteamlid tussen Cera en Boerenbond, spot mogelijkheden voor nieuwe vormen van coöperatief ondernemen binnen de prioritaire innovatiedomeinen. Anderzijds betrekt ze bestaande coöperaties in innovatieve projecten wat de verandering op de bedrijven en in de sector versneld en versterkt.

www.boerenbond.be/domein/innovatie

logo ETION

ETION

ETION brengt ondernemers en bedrijfsleiders samen die waardengericht ondernemerschap belangrijk vinden. Als inspirerend netwerk willen ze een klankbord zijn, waar leden op een vertrouwelijke manier ervaringen uitwisselen. ETION bouwt expertise op in diverse domeinen. Participatief ondernemen is daar een van. Daarom bundelen ETION en Cera hun expertise. ETION over participatief ondernemen en Cera over coöperatief ondernemen en werkerscoöperaties.

https://etion.be

startit @kbc

Start it@kbc

Dat is hét platform voor startende ondernemers met een innovatief idee, mogelijk gemaakt dankzij KBC, Cronos, Mobile Vikings, Flanders DC, Accenture, iMinds en verschillende partners uit de academische wereld. Start it@kbc biedt ondernemers de kans hun droom waar te maken in een inspirerende omgeving waar het netwerk centraal staat.

http://startit.be/

Sociale InnovatieFabriek

Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

socialeinnovatiefabriek.be

KBC

FarmCafé - KBC

FarmCafé is een inspiratieplek voor land- en tuinbouwers.  Technologische evoluties, alternatieve business-modellen, nieuwe regelgeving, … Het zijn slechts enkele van de uitdagingen waar land- en tuinbouwers vandaag voor staan. Op FarmCafé bundelen we inspirerende getuigenissen en delen we onze expertise over de agrarische sector.

kbc.be/ondernemen

Startersfabriek

Startersfabriek Gent

De Startersfabriek Gent wil Gentse starters nog meer kans op slagen geven. Dat doet het door hen in contact te brengen met even enthousiaste starters op het Starterssalon of in de Babbelhoek, door alle Gentse startersinitiatieven te bundelen op één platform en door hen de weg te wijzen in het Gentse starterslandschap. Cera is één een van de actieve partners, vooral wanneer het gaat over coöperatieve ondernemingen.

startersfabriek.gent.be

PXL UHasselt

PXL UHasselt StudentStartUP

Een studie in het hoger onderwijs combineren met een eigen bedrijf of je bedrijf opstarten tijdens je studie is niet gemakkelijk. Aan de Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt kan elke student of alumnus ondernemer worden, dank zij StudentStartUP. Hier worden studenten begeleid van idee tot onderneming. Cera is een van de partners die haar diensten aanbiedt.

http://www.pxl.be/Pub/StudentStartUP/Centrum-Ondernemen-info.html

logo coopfabrik

Coopfabrik is expert in zakelijke dienstverlening. Ze ondersteunen waardegedreven ondernemingen en organisaties in het optimaliseren en professionaliseren van hun fiscale, boekhoudkundige en administratieve bedrijfsvoering. Door de jarenlange opgebouwde expertise van beiden te bundelen, kunnen ze zowel startende als gevestigde coöperatieve ondernemingen optimaal begeleiden. Cera werkt dan ook graag met hen samen.

https://coopfabrik.be/partners/