Ondernemingsmodel- en plan

coöperatief ondernemen advies

Wanneer je als ondernemer werkt aan je coöperatieve ondernemings- en financieel plan, staat Cera Coopburo je bij voor de diverse coöperatieve aspecten die mee het DNA van je coöperatieve ondernemingsmodel zullen bepalen:

  • coöperatieve identiteit
  • coöperatief design
  • implementatie van de coöperatieve principes
  • missie, visie en strategie
  • stakeholders- en vennotenanalyse
  • organisatieontwikkeling en -structuur
  • coöperatief businessplan
  • coöperatief financieel plan (o.a. aandelen)
  • financieel beleid 

Hieronder vind je de mogelijke topics waarbij we je kunnen helpen.

Interesse? Contacteer ons voor meer informatie, een afspraak of offerte.

Formuleren van de gezamenlijke missie en strategie

Vooraleer je effectief samen uit de startblokken schiet, is het echt noodzakelijk om goed na te denken over de doelstelling van de samenwerking. Wat wil je bereiken? Wat is je droom? Zit iedereen op dezelfde golflengte? Welke strategie ga je volgen om die doelstelling te bereiken?

 

 

Uitwerken van een business- en organisatiemodel

Het is belangrijk om voor de opstart goed na te denken over het organisatiemodel dat je in de praktijk wil brengen. Welke activiteiten ga je precies opzetten en wie wil je daarbij betrekken? Hoe verhoudt zich dit tot andere gelijkaardige initiatieven? Wat is de capaciteit aan mensen en middelen die je nodig hebt? Welke inkomende geldstromen voorzie je om deze werking gefinancierd te krijgen? Hoe maak je een financieel plan op?

Uitwerken van een coöperatief communicatieplan

Een goede communicatie is van wezenlijk belang in elke samenwerkingsvorm. Dat begint bij een goede interne communicatie tussen de initiatiefnemers en met alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over externe communicatie. Wie zijn je externe doelgroepen? Hoe kun je die best bereiken? Hoe bereid je je voor op eventuele crisissituaties? Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

Opleiding van de bestuurders

Bestuurders worden vaak onvoldoende voorbereid op en ondersteund bij hun taak als bestuurder. Cera Coopburo organiseert infosessies om bestuurders inzicht te geven in verantwoordelijkheden, taken en competenties die met een bestuurdersmandaat gepaard gaan en werkt, in overleg met bestuur en management, vormingssessies uit specifiek op maat van de behoeften van de coöperatieve vennootschap.

Organisatiedoorlichting en opvolging

Zowel een goede vertaling van je missie en strategie naar de operationele werking als een verstandig beheer zijn belangrijk voor de gezondheid van elke onderneming. Cera Coopburo helpt je om je organisatie vanuit beide invalshoeken in beeld te krijgen, het financiële beheer in je organisatie kritisch door te lichten, indicatoren vast te leggen voor opvolging en een systematiek vast te leggen van plannen en opvolgen.

 

Versterken van de interne en externe communicatie

Nog meer dan bij andere organisatievormen is het bij een coöperatieve organisatie belangrijk om goed te communiceren. Communicatie versterkt de betrokkenheid van de leden bij hun organisatie. Omdat ook andere mensen en organisaties direct of indirect met jouw organisatie te maken krijgen, is een goede doordachte externe communicatieaanpak aangewezen. Ten slotte is het ook zinvol om bij eventuele crisissituaties voorbereid te zijn met een goede communicatie. Cera Coopburo helpt je bij het opmaken van een communicatieplan en bij het ontwikkelen van de communicatie-instrumenten die nuttig zijn voor jouw organisatie.

Strategie en strategische verandering

Elke organisatie moet zichzelf af en toe eens kritisch in vraag stellen. Is de doelstelling waar je samen ‘voor gaat’ nog actueel? Is ze nog voldoende gedeeld door je leden? En is de strategie die je volgt om dit te bereiken, nog de juiste? Een moeilijke, maar zeer zinvolle denkoefening voor elke organisatie die het gevoel krijgt ‘op routine’ te draaien of die de impact van wijzigende omgevingsfactoren dreigt te moeten ondergaan. Voor begeleiding bij deze denkoefening en het proces om te komen tot het definiëren van nieuwe doelstellingen, kan Cera Coopburo je hulp bieden.

Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.