Types coöperaties

We onderscheiden vier hoofdtypes:

Werkerscoöperaties

Ondernemingencoöperaties

Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Multistakeholdercoöperaties