Thuisverpleging Meerdael

Coöperatie Thuisverpleging Meerdael

"Vier jaar liepen we met ons coöperatieve idee rond, tot we Cera Coopburo ontmoetten: vier maanden later waren we opgericht als werkerscoöperatie"

Thuisverpleging Meerdael is een zelfstandige groepspraktijk die gespecialiseerde verpleegkundige zorgen levert bij patiënten thuis.
Begin 2014 werd deze werkerscoöperatie boven de doopvont gehouden: een autonome organisatie van toen nog 14 thuisverplegers die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.

"Om het eenvoudiger te verwoorden: mensen die eenzelfde doel nastreven, staan sterker als ze samenwerken en zich verenigen",

verklaart Steven Vancraesbeek.

"Persoonlijk blijf ik het coöperatieve model nog altijd de beste keuze vinden voor onze dienst. En volgens mij, de enige keuze voor thuisverpleging. En niet alleen voor onze sector, voor vele ondernemers en maatschappelijke uitdagingen. In een jaar tijd groeide onze coöperatie van 14 naar 20 zelfstandige thuisverplegers."

www.thuisverpleging-meerdael.be

Meer info over deze coöperatie: