Warmte van en voor het dorp, Malempré verwarmt zich via lokaal warmtenetwerk in handen van dorpscoöperatie

In het Waalse dorp Malempré hebben de bewoners het initiatief genomen om een eigen warmtenetwerk uit te bouwen. Er werd een dorpscoöperatie opgericht om het project uit te werken en op te volgen. Een tweede coöperatie verenigt de landbouwers die zorgen voor de productie van de houtsnippers voor de verwarmingsketel.

"Malempré, la chaleur d'y vivre" is de toepasselijke naam van het project waarmee Malempré intussen enige bekendheid verwierf. De huizen in het dorp worden verwarmd met één centraal verwarmingssysteem. Een verwarmingsketel op houtsnippers warmt water op tot 80° C.

Bij de start van het project werd een vzw opgericht. Later bleek dat een coöperatie het beste model was om het warmtenet vorm te geven. Een vennootschap mag immers handelsactiviteiten uitvoeren; een vzw mag dit slechts bijkomstig en mag geen voordeel bieden aan haar leden. Daarnaast leent de coöperatie zich ook bij uitstek om samen te ondernemen en te investeren. In 2012 werd de vzw omgevormd tot een dorpscoöperatie met sociaal oogmerk voor de productie en distributie van energie naar de inwoners en voor het beheer van de leidingen en de installaties. In het begin waren er 8 vennoten-bestuurders, vandaag zijn er dat 10, waarbij 2 landbouwers. Van deze 10 zijn er 6 aangesloten op het netwerk; de overige 4 nog niet. Elk van de bestuurders-vennoten heeft een specifieke deskundigheid die hij gratis ten dienste stelt van de coöperatie: expertise, techniek, schrijnwerkerij, onderhoud, administratie, …

Cera Coopburo was er op bezoek tijdens de Coop Explore.

Bron:

Luc Van Dijck, Management&Techiek (sept. 2015)


Download de PDF