Landbouwers werken samen in Le Panier Vert, 25 Rijselse streekproducenten vermarkten via hun coöperatie

Le Panier Vert werd in 1986 opgericht door 10 landbouwers die elkaar al kenden van in de machinecoöperatie in het dorp. Sabine Catteau, die een gemengd bedrijf uitbaat met melkvee, aardappelen en legkippen, bracht de bal aan het rollen. Zij verkocht zuivelproducten op haar hoeve en stelde aan haar collega's die ook hoeveproducten verkochten voor om het aanbod te groeperen. Voor die tijd was het best een vernieuwend idee. Zo kreeg de klant een totaalaanbod en moest hij niet meer shoppen van hoeve tot hoeve.

Toen het verkooppunt in hoeve Catteau te klein werd, werd in december 2006 een nieuwe winkel met verwerkingsruimte geopend. Het succes bleef niet uit. Tussen 2006 en 2011 verdrievoudigde de omzet van 1 naar 3 miljoen euro.

Le Panier Vert is van in het begin opgericht als een landbouwcoöperatie en niet als een commerciële onderneming, vanuit de idee dat alle vennoten gelijk zijn en dat iedereen dezelfde kansen en rechten heeft. Het bestuur bestaat uit 10 personen en komt in principe iedere maand samen. Bij de beslissingen heeft ieder één stem, onafgezien van de grootte van zijn bedrijf of verkopen. Alleen landbouwers met het statuut van landbouwer kunnen aandeelhouder zijn. Dat is wettelijk zo voorzien in het statuut van de landbouwcoöperatie. Vennoten moeten hun deel in het kapitaal onderschrijven. Het basisbedrag is vastgesteld op 1005 euro. Nadien betaalt elke vennoot extra bijdragen a rato van 1% van zijn gerealiseerde omzet en van zijn eventueel aandeel in de kosten van de verwerking. Deze berekening wordt om de 3 jaar gedaan. Wie meer omzet heeft, betaalt bij. Wie minder omzet haalt, krijgt een deel uit het kapitaal terugbetaald. Het totale kapitaal blijft stabiel.

Cera Coopburo bezocht dit inspirerend voorbeeld van korte keten tijdens de Coop Tour in de streek van Rijsel.

Bron:

Luc Van Dijck, Management&Techiek (okt. 2015)


Download de PDF