Coöperaties en gemeentebesturen

Vandaag zien we een opleving van coöperaties en vennootschappen waarin burgers zich verenigen om te ondernemen. Ze formuleren zelf oplossingen voor bepaalde behoeften die niet ingevuld worden door de markt, de staat of het middenveld. Dat kan gaan om nieuwe behoeften, bestaande behoeften of om groepspecifieke behoeften bij een achterblijvend aanbod. Lieve Jacobs vertelt aan de hand van een aantal voorbeelden waarom én hoe ook gemeenten en provincies hier steeds meer een actieve rol in opnemen.

De coöperatie Green on Wheels is zo een voorbeeld. Toen een enthousiaste burger bij de stad Ieper op de proppen kwam met het idee om een aardgastankstation op te richten, duurde het niet lang of er was een coöperatie geboren. Duurzaamheidsambtenaar Hein Lapauw doet kort zijn verhaal.

Bron:

Een dossier van De Wakkere Burger in TerZake Magazine Nr. 1 (2016)


Download de PDF