Praktijkboek 'De vennootschap met sociaal oogmerk' m.o. Hoe coöperatief is de vso

Praktijkboek De vennootschap met sociaal oogmerk

Dit Praktijkboek is het eerste boek in tien jaar over de vennootschappen met een sociaal oogmerk en het enige dat het onderwerp vanuit alle hoeken benadert. Het boek plaatst het ontstaan van de vso’s niet alleen in een historisch en internationaal perspectief, maar belicht ook alle onderdelen van hun statuten. Het maakt ook duidelijk hoe een vso wordt opgericht, welke vormen ze kan aannemen en hoe ze wordt stopgezet.

Daarnaast maakt dit Praktijkboek ook de vergelijking met de vzw-vorm, met handelsvennootschappen en met coöperaties, besteedt het ruim aandacht aan de boekhouding en de jaarrekening, het fiscale statuut, de financiering en de subsidieerbaarheid.

Ook werken met vrijwilligers en de samenwerkingsverbanden komen ruim aan bod. Dit boek biedt ook een stand van zaken met cijfers en praktijkvoorbeelden.

Het is een onmisbare inspiratiebron bij het voorbereidend wetgevend werk voor de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

Auteurs: 

Dirk Coeckelbergh, Marc Bosschaert en Lieve Jacobs (2016). Lieve nam samen met andere Cera-collega’s het deel ‘Hoe coöperatief is de vso’ voor haar rekening.

Je kan een exemplaar bestellen via infocoop@cera.coop