Resultaten onderzoek werknemerscoöperatie Schoongewoon

Start Foundation heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd te onderzoeken wat het werken in een werknemerscoöperatie betekent voor de coöperatiemedewerkers. Ze hebben dit onderzoek verricht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Wat betekent het werken in een werknemerscoöperatie voor de individuele medewerkers?

Bron:

Een onafhankelijk onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Start Foundation (april 2017)


Download de PDF