CEDP Good practices in International cooperative development

Het Cooperatives Europe Development Platform (CEDP) is een samenwerking tussen Europese coöperaties die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking, ingebed bij Cooperatives Europe (ICA). Cera/BRS is een van de leden.

In 2017 deed het CEDP een intern onderzoek dat resulteerde in een overzichtsrapport over de CEDP-leden met specifieke gegevens over hun activiteiten in het Zuiden, zoals: welke landen, sectoren, soort activiteiten, tools, …

Deze publicatie had een tweeledig doel, nl.:

  • de specifieke expertise van elke CEDP-organisatie belichten en zo partnerschappen tussen de CEDP-leden aanmoedigen
  • de voordelen van internationale coöperatieve ontwikkeling toelichten aan externe actoren.

Bron: Cooperatives Europe, CEDP Good practices in International cooperative development. Why creating a knowledge sharing culture is key for international cooperative development work, November 2017


Download de PDF