Winst, meer dan de bottomline

"Een onderneming moet winst maken. Non-profits niet. Of toch geen financiële winst, wel maatschappelijke: social profit. We delen de complexe realiteit graag in vakjes in. Relevanter lijken me de vragen: waarom ondernemen we? Waarom maken we winst? Zo zijn er ondernemingen waar de winst ‘anders’ wordt gerealiseerd, ook de financiële. U ziet ze niet onder het streepje, het bedrijfsresultaat. Neen, u vindt ze boven dat streepje: in een bedrijfsopbrengst en in vele gevallen zelfs als bedrijfskosten. Bij een coöperatieve onderneming is dat vaak zo. Hier zijn de werk(nem)ers de aandeelhouders, of de klanten, of zelfs de leveranciers."

Bron:

Magazine 'Ondernemen' van ETION (2018)


Lees de bijdrage van Hannes Hollebecq in Ondernemen