CEDP Cooperatives and peace

Het Cooperatives Europe Development Platform (CEDP) is een samenwerking tussen Europese coöperaties die actief zijn in ontwikkelingssamenwerking, ingebed bij Cooperatives Europe (ICA). Cera/BRS is een van de leden.

In 2019 publiceerde het CEDP de studie ‘Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust - A Case Study Approach’. De publicatie omvat 20 case-studies uit meer dan 14 landen, van coöperaties die bijdragen aan de empowerment van gemeenschappen die getroffen zijn door verschillende types en stadia van conflict. Een van de cases in deze publicatie is ADEL Morazán, partner van BRS.

ADEL Morazán werd gecreëerd in 1993, vlak na de vredesakkoorden die een eind maakten aan de burgeroorlog in El Salvador. Eén van de oprichtende en nog steeds actieve leden van ADEL Morazán was de coöperatie San Carlos II. Deze coöperatie en ADEL Morazán speelden een belangrijke rol in de postconflict periode van het land door het stimuleren van de lokale economie. Het land werd door de overheid herverdeeld na de burgeroorlog en toegekend aan de coöperaties. Via de coöperatie zijn de boeren eigenaar van hun collectieve onderneming en hebben ze gemakkelijker toegang tot ressources, kunnen ze marktmacht verwerven, ontvangen ze een meer faire prijs voor hun werk en kunnen ze collectief investeren in faciliteiten voor de gemeenschap zoals elektriciteit, drinkwater, huisvesting, educatie, ….

Bron: Cooperatives Europe, CEDP "Cooperatives and Peace: Strengthening Democracy, Participation and Trust - A Case Study Approach", 21 maart 2019