Do it yourself WVV, handig doe-boek

Opleiding nieuw WVV Cera Impact advocaten

De eerste druk van het boek werd tijdens de studiemiddag op 9 mei 2019 door Impact Advocaten en Cera voorgesteld.

In samenwerking met Impact advocaten maakten we een handig doe-boek, waar we naast de coöperatie, ook de vzw en de stichting behandelen.

In het boek vind je een selectie van wetsbepalingen die op sociale ondernemingen van toepassing zijn, waardoor het omvangrijke Wetboek voor Verenigingen en Vennootschappen (goed voor achttien boeken!) al een stuk makkelijker te hanteren en te consulteren is.

Daarnaast vind je er ook modelstatuten, die zo opgebouwd zijn dat je meteen zicht krijgt op de nieuwigheden in de wetgeving en de opties en keuzemogelijkheden bij toepassing. Door de grondige toelichting in de voetnoten bij de modellen krijg je een “crash course” nieuw recht. Praktische en gedetailleerde concordantietabellen in twee richtingen en een schematisch stappenplan voor aanpassing van de statuten van bestaande rechtspersonen, maken dit boek compleet. De KB’s i.v.m. de erkenning als “sociale onderneming” en “beroepsvereniging” zijn ook verwerkt in de derde editie.

Je kan het boek bestellen bij Die Keure.

 

Titel: Vzw, stichting, ivzw en coöperatie (derde editie). GPS 2019: het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aangepaste modellen.
Editor: Marleen Denef
Auteur(s): Xanne Holvoet, Lieve Jacobs, Coralie Mattelaer, Benoit Spitaels, Bram Van Baelen