Strategie voor coöperaties in land- en tuinbouw

In een steeds competitievere markt is een doordachte strategie onontbeerlijk voor coöperaties. Boeren en hun coöperaties worden geconfronteerd met een sterke marktmacht van de retail, met diverse vragen van de consument, met toenemende eisen van de overheid, …

  • Welke strategische opties hebben landbouwcoöperaties in dit landschap?
  • Zijn scherpe keuzes mogelijk in een coöperatie die het product van alle aangesloten telers zo goed mogelijk wil verhandelen?

Deze Cera Coop Paper is het verslag van het Forum agrarische coöperaties 'Telers en retailers' op 10 december 2019.

Bronvermelding: "Cera Coop Paper: strategie voor coöperaties in land- en tuinbouw". Leuven: Cera. Vandenbulcke, T., Desmet, B. & Lambrechts, G. (2019)


Download de PDF