Energiecooperatie Zonnewind helpt melkveehouder energie te besparen

Zonnewind is een burgercoöperatie die inzet op minder energieverbruik en op de productie van groene energie. Zo wil de coöperatie de CO2-uitstoot doen dalen en energiezekerheid garanderen. Zonnewind cv is opgericht in 2017, telt na 2 jaar 250 vennoten en is actief in Zandhoven en omstreken.

Zoals elke coöperatie heeft ook Zonnewind een aantal trekkers

Ze hebben organisatorische capaciteiten, weten mensen te motiveren, hebben technologische kennis, ondernemingsvaardigheden of zijn communicatief sterk. Een coöperatie is een onderneming die onder andere deze basisvaardigheden nodig heeft om te slagen.

Op regelmatige basis organiseert Zonnewind een energiecafé. Hier krijgen de vennoten en geïnteresseerden de kans om kennis op te doen en uit te wisselen. Inspirerende sprekers zetten het debat op gang. Dankzij de energiecafés weet de coöperatie haar vennoten te binden en nodigt ze uit tot actieve participatie en gedragsverandering. Geëngageerde vennoten dragen elk op hun manier bij tot de energietransitie.

Zonnewind wil inzetten op diverse terreinen

Daarvoor werden werkgroepen opgericht waarvan de ene al heel actief is, de andere nog in de startblokken staat. Elke werkgroep heeft een trekker en vennoten worden uitgenodigd om in een of meerdere werkgroepen te participeren. Zonnewind cv wil het potentieel nagaan van windturbines in en rond Zandhoven, van energie uit biomassa (vergisten en verbranden) en wil nagaan welke inspanningen mogelijk zijn om via mobiliteit en huishoudens het energieverbruik te minderen. De meest groene energie is immers die die je niet verbruikt.

Samenwerking met melkveehouder, een win-win voor de coöperatie, voor de boer en voor de lokale ondernemers

Zonnewind cv heeft in haar prille bestaan al twee concrete projecten uitgerold. Na het plaatsen van 350 zonnepanelen op het sportcomplex Het Veld investeerde Zonnewind in ledverlichting (in een melkveestal gaat dat al gauw om 130 à 150 lampen), in een warmtepompboiler en in een middenspanningskabine op het melkveebedrijf van familie Kenis. Zonnewind cv kiest daarbij bewust voor leveranciers en installateurs uit de omgeving. Een win-win voor de coöperatie, voor de boer en voor de lokale ondernemers. En dit smaakt naar meer. ‘Elk project is maatwerk’, benadrukt Zonnewind cv, terwijl de melkveehouder zegt vooral de expertise van Zonnewind enorm te appreciëren. Ook het feit dat Zonnewind het project volledig in handen neemt is een sterke troef van de energiecoöperatie. Zo werd de landbouwer ontzorgd waardoor hij de focus op zijn bedrijfsvoering kon houden.

In de PDF hieronder lees je meer over de samenwerking van Zonnewind cv met melkveehouder Wim Kenis uit Viersel. Een korte video over de samenwerking tussen Zonnewind cv en melkveehouder Wim Kenis kun je hier bekijken.

Heb je een idee rond coöperaties in land- en tuinbouw en zoek je ondersteuning? Neem dan contact op met Anne-Marie Vangeenberghe (Interteamlid Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland & Cera).

Bron: Boer&Tuinder, 13 februari 2020


Download de PDF