Presteren coöperaties financieel beter of slechter?

Presteren coöperaties financieel beter of slechter? Coöperaties zijn even solvabel of iets minder solvabel dan andere ondernemingen. Maar wat liquiditeit betreft, scoren coöperaties minstens even goed of zelfs beter.

Dat blijkt uit de masterthesis van Eva Van Raefelghem aan de Universiteit van Gent in 2020. Zij vergeleek de verschillen in financiële prestaties tussen 462 NRC-erkende coöperaties en vergelijkbare, niet coöperatieve ondernemingen (Investor’s Owned Firms, IOF’s). Voornamelijk uit de land- en tuinbouwsector, groot- en kleinhandel, zakelijke dienstverlening en vrije beroepen.

Om dit te meten bekeek ze performantiecriteria om zo de solvabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit in kaart te brengen. De data dateren van 2018 en hebben dus geen impact van de corona-crisis. Wat rendabiliteit betreft, scoren ze slechter, maar hierbij dient uiteraard een grote kanttekening geplaatst te worden, gezien de andere betekenis van rendabiliteit in coöperaties. Een woordje uitleg hierbij lees je in het artikel ‘De cv: enkel voor de echte coöperatie?’.  Verder vallen vooral de grote sectorale verschillen op.

Bron: 'Financial performance evaluation of cooperatives and investor owned firms in Belgium', masterthesis van Eva Van Raefelghem aan de Universiteit van Gent, 2020.


Download de PDF