Hoe maak je je werkerscoöperatie succesvol?

Ondernemingen waar de mensen die er werken, de aandeelhouders zijn.

  • Wat is dat?
  • Waarom verdient deze bedrijfsvorm meer aandacht?
  • En hoe kan dat werken?

Deze vragen staan centraal in dit artikel van Hannes Hollebecq in Over.Werk.

We clusteren drie cases:

  • Een eerste zijn starters die kiezen voor gelijkwaardig mede-eigenaarschap door de medewerkers
  • Een tweede groep zijn zaakvoerders die hun bedrijf overdragen of delen het met hun medewerkers, om zo te werken aan de continuïteit en verankering.
  • Een derde groep zijn zelfstandigen die zich coöperatief organiseren en hun volledige bedrijfsvoering samen doen.

Op basis van een literatuurstudie en diepte-interviews bij vier werkerscoöperaties – Choco, Endeavour, Thuisverpleging Meerdael & WaW - komen we tot negen grote clusters van succesfactoren en aanbevelingen.

Dit artikel verscheen op 22 december 2020 in OVER.WERK, het Tijdschrift van het Steunpunt Werk (kenniscentrum beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt, KU Leuven), Uitgeverij Acco, 2/2020, pp. 135-143.

Het artikel is een samenvatting van “Impact en succesfactoren van ondernemingen- en werkerscoöperaties. Wanneer de vampier zichzelf leegzuigt: ondernemingen waar de medewerkers de mede-eigenaars zijn.”, een proefschrift van Hannes Hollebecq in het kader van het Postgraduaat coöperatief ondernemen en management aan de KU Leuven (2019). Wil je graag het volledige proefschrift lezen? Geef ons een seintje via infocoop@cera.coop

Heb je nog vragen over werkerscoöperaties? Contacteer ons: infocoop@cera.coop

Download de PDF