Huren bij jezelf

wooncoop

Sinds eind 2017 heeft Vlaanderen er een alternatieve mogelijkheid bij die de voordelen van huren en kopen combineert: wooncoop. Wooncoopers zijn aandeelhouder van de coöperatie waarvan ze hun huis huren. Het concept werd bedacht door Karel Lootens en de medeoprichters van wooncoop.

Karel ging in dit artikel uitvoering in op het waarom en hoe van wooncoop. En ook waarmee de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera hen ondersteunde. Enkele bewoners, Julie, Manou, Isabelle en Nelli, vertellen hoe zij dit beleven.


Bron: CeraScoop (het magazine voor de 400.000 Cera-vennoten), rubriek ‘Coöperatie in de kijker’, 2019

Download de PDF