Samenwerken in de korte keten

Samenwerken in de korte keten brochure Boerenbond

Ongeveer 20% van de Vlaamse land- en tuinbouwers zet (een deel van) hun productie af via de Korte Keten. Een aantal onder hen werkt samen op logistiek vlak. Vaak doen ze dat onder vorm van een coöperatie. In Vlaanderen vind je hier en daar een boerderij die als coöperatie gerund wordt.

In de publicatie ‘Samenwerken in de Korte Keten’ vind je inspirerende voorbeelden en werkfiches wat de publicatie heel toegankelijk maakt. In een eerste hoofdstuk ligt de nadruk op samenwerken op het land- of tuinbouwbedrijf. In het tweede gaat het om de samenwerking tussen bedrijven. Het laatste toont de kansen in gebiedsgerichte samenwerkingen. In de twee laatste hoofdstukken worden de kansen voor coöperaties aangehaald.

Boerenbond schreef de brochure in opdracht van het Steunpunt Korte Keten. Ze is een handvat in de begeleiding en advisering van boeren die een korteketen-activiteit willen opstarten of versterken.

Meer info: Anne-Marie Vangeenberghe - Boerenbond

Download de brochure (PDF)