Wat is je sociaal statuut als vennoot in een werkerscoöperatie?

Zelfstandig of werknemer?

De Belgische sociale zekerheid kent verschillende statuten, met verschillende sociale zekerheidsrechtensocialezekerheidsrechten en bijdrageplichten. De twee meest voorkomende statuten zijn dat die van werknemer en dat van zelfstandige.

Wie in een werkerscoöperatie werkt, kan zich de vraag stellen of hij in de ogen van de sociale zekerheid een werknemer of een zelfstandige is. Beide zijn mogelijk, al kan niemand voor eenzelfde activiteit én werknemer én zelfstandige zijn. We geven daarom graag wat meer uitleg over de criteria die ieders sociaal statuut bepalen.

Het antwoord op die vraag hangt niet af van de vennootschapsvorm waarin je actief bent, noch van de functie die je uitoefent. Je kunt in principe elke functie als zelfstandige of als werknemer uitoefenen.

Het sociaal statuut dat van toepassing is, hangt louter af van de concrete manier waarop je werk wordt georganiseerd. Die vraag moet trouwens gesteld worden voor iedere werker afzonderlijk.

Bepaal je niet zelf de organisatie van je werk (wat je doet) en de organisatie van de werktijd (wanneer je het doet), maar bepaalt iemand anders die zaken voor jou, dan oefent die persoon gezag uit over jou. Die persoon heeft dan immers de autoriteit om te zeggen wat je moet doen en wanneer je dat moet doen. Je werkt met andere woorden in een ondergeschikt verband voor deze persoon. Ook wanneer iemand in je arbeidsrelatie die autoriteit kan uitoefenen over jou, zelfs al doet hij of zij dat in praktijk niet, dan werk je onder gezag. In beide gevallen ben je een werknemer, ondergeschikt aan het gezag van je werkgever (of van de aangestelde of lasthebber van je werkgever).

Ontbreekt een gezagsverhouding, dan ben je geen werknemer. Als je je werk en tijd zelfstandig organiseert, zonder dat iemand het gezag heeft om je te zeggen wat je moet doen en wanneer, dan kan je alleen maar een zelfstandige zijn, werkend voor een opdrachtgever.

In dit artikel van Bollen Advocaten krijg je meer info.


Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.