Drie bijkomende modaliteiten

Volmacht met of zonder steminstructies

Wanneer een vennoot om de een of de andere reden niet aanwezig kan zijn (omwille van ziekte, een andere activiteit, maatregelen in het kader van de bestrijding van Corona, …), dan kan er in principe steeds een volmacht gegeven worden aan een andere vennoot of aan een derde. Mogelijks voorzien de statuten in beperkingen: volmacht kan enkel aan een andere vennoot gegeven worden, of een vennoot kan slechts drager zijn van één volmacht, ...
Zo’n volmacht kan gegeven worden met of zonder steminstructies.
Een volmacht wordt meegeteld om het quorum te bepalen.

Voorafgaand stem uitbrengen

LET OP: deze mogelijkheid moet voorzien zijn door de statuten. Bovendien is het slechts een eventuele bijkomende modaliteit van deelname. Je kan vennoten niet verplichten om hun stem voorafgaand uit te brengen.
In dit geval ontvangen de vennoten een stemformulier op papier of via de website, met de agenda van de vergadering en met voorstellen tot besluit (ja, neen of onthouding). De vennoten brengen hun stem uit via de website of door het stemformulier terug te bezorgen (via de post of via andere kanalen, door in te scannen of te fotograferen).
Een vooraf uitgebrachte stem wordt meegeteld om het quorum te bepalen.

Deelnemen op afstand

Vennoten toelaten om op afstand deel te nemen aan de Algemene Vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel kan altijd, ook wanneer deze mogelijkheid niet voorzien is in de statuten. Lees 'Vanaf nu is AV op afstand steeds een optie'.