Twee mogelijkheden

Twee mogelijkheden om een AV te organiseren

Een fysieke AV

De Algemene Vergadering die we het beste kennen, is een AV die volledig fysiek doorgaat. Stemming gebeurt hier klassiek door handopsteking, tenzij het over persoonsgebonden materies gaat.
Een aandachtspunt voor élke AV is het minimaal aantal aanwezigen dat vereist is om een vergadering geldig te laten samenkomen en geldig besluiten te nemen. Raadpleeg hiervoor je statuten.

Een schriftelijke AV

Een schriftelijke Algemene Vergadering is een mogelijkheid voor coöperaties met een beperkt aantal vennoten. Een schriftelijke AV is geen ‘vergadering’, geen samenkomst, maar is het eenparig nemen van een of meerdere beslissingen:
• elke vennoot moet meedoen (kijk dus steeds met hoeveel vennoten je op dat moment bent)
• elke vennoot moet akkoord zijn en moet de beslissing dateren en handtekenen
• de laatste vennoot die tekent bepaalt ook de datum van de AV
Het is dus logisch dat er voor een schriftelijke AV geen bijeenroepingsformaliteiten gelden.
Een schriftelijke AV kan in principe altijd en moet niet uitdrukkelijk voorzien worden in de statuten. Kijk even na of je statuten een schriftelijke AV niet expliciet uitsluit.
LET OP: een schriftelijk AV is niet mogelijk voor statutenwijzigingen.