Een voor de 'NRC-erkende coöperatie'

Voor een cv van welke het voornaamste doel erin bestaat om haar aandeelhouders een economisch of sociaal voordeel te verschaffen ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften, is er de erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.

De dienst onder de FOD-economie gaat na of jouw coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor erkenning vastgelegd door de wet van 20 juli 1955 en het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Wat moet je daarvoor doen?

Wil je nog meer info, contacteer ons en/of neem deel aan onze Coop Workshop 'Starten met een coöperatie'.


logo NRC

Met deze erkenning zet je nog meer in de verf dat je als coöperatie handelt volgens de ICA-principes. Er zijn enkele voordelen aan verbonden.

Het KB stelt volgende 9 voorwaarden tot erkenning:

 • de toetreding tot een coöperatie is vrij(willig)
 • de aandelen – binnen een zelfde soort - scheppen dezelfde rechten en plichten
 • de stemming van de vennoten op de AV is democratisch: 1 man, 1 stem of ‘10%-regel’
 • de bestuurders en commissarissen worden door de AV benoemd
 • het dividend is beperkt: 6%
 • doel = economisch of sociaal voordeel aan de vennoten ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften; restorno a rato van de verrichtingen
 • het mandaat van bestuurders en controlerende vennoten is onbezoldigd, tenzij vastgesteld door de AV en zeker geen deelname in de winst
 • info en opleiding aan huidige of potentiële leden of grote publiek
 • RvB stelt jaarlijks bijzonder verslag op over toezicht op deze voorwaarden

Hoe moet je deze voorwaarden interpreteren?

Voordelen, o.a.:

 • lidmaatschap Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC)
 • coöperatieve identiteit versterken: branding door gebruik logo NRC, idem logo COOP (ICA) en domeinnaam .coop
 • fiscaal:
  • uitzondering op regel dat uitgekeerde dividenden in principe behoren tot belastbare grondslag van uitkerende vennootschap
  • uitgebreidere toepassing van het verlaagde belastingtarief voor kleine vennootschappen

Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.