De Europese Coöperatieve Vennootschap

Het is niet toevallig dat er maar enkele Europese Coöperatieve Vennootschappen (SCE’s) zijn. Ook in België kiest men hier niet snel voor.

Veel juridische voordelen zijn er niet, maar de Europese uitstraling krijg je er natuurlijk wel door.

Daarvoor kozen o.a. Mecise en The Mobility Factory voor deze rechtsvorm.

De SCE’s wordt geregeld via Verordening 1435/2003 en stelt als definitie:

  1. De SCE is een vennootschap met een geplaatst kapitaal, verdeeld in aandelen verdeeld geplaatst kapitaal. Ledenaantal en kapitaal van de SCE zijn veranderlijk. Tenzij de statuten van de SCE bij haar oprichting anders bepalen, verbinden de leden zich slechts tot het bedrag van hun inbreng. Wanneer de leden van de SCE beperkt aansprakelijk zijn, eindigt de naam van de SCE met de vermelding „’met beperkte aansprakelijkheid”.’.
  2. De SCE heeft tot als voornaamste doel aan de behoeften van haar leden te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, met name door met haar leden overeenkomsten te sluiten betreffende de levering van goederen, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken in het kader van de activiteit die de SCE uitoefent of laat uitoefenen. De SCE kan tevens tot als doel hebben aan de behoeften van haar leden te voldoen door het bevorderen van hun deelneming aan economische activiteiten, op de hierboven genoemde wijze, in een of meer SCE’s en/of nationale coöperaties. Een SCE kan haar activiteiten uitoefenen via een dochteronderneming.
  3. Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten mag de SCE derden, die geen lid zijn, geen profijt van haar werkzaamheden laten trekken, noch laten deelnemen aan haar werkzaamheden.

Wil je nog meer info, contacteer ons en/of neem deel aan onze Coop Workshop: starten met een coöperatie.


Advies aanvragen?

Ben je actief in een coöperatie die advies kan gebruiken? Of wil je een coöperatie opstarten? Cera kan je helpen.