Postgraduaat in het coöperatief ondernemen en management (KUL/Cera)

Postgraduaat coöperatief ondernemen
14 september 2018 13:00
Alle coöperaties

Dit najaar start aan de KU Leuven een Postgraduaat in het Coöperatief Ondernemen en Management. Dit is, naast het bachelorvak, een tweede concrete onderwijsactie van het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen, waarvan Cera (stichtend) partner is.

Het programma geeft een grondig inzicht in de specifieke aspecten en uitdagingen van het coöperatief ondernemen en het management van coöperaties. Verder voorziet het een module over sectorspecifieke beleidskwesties.

Alle info en inschrijven op https://feb.kuleuven.be/permanente-vorming/cooperatief_ondernemen of in deze folder.

Wanneer: De lessen starten op 14 september en eindigen in februari 2018. De sessie worden gespreid over vrijdagen, van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Waar: Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven + KU Leuven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Naamsestraat 69, 3000 Leuven
Prijs: 2.500 EUR (of 2.000 EUR indien u werkzaam of bestuurder bent bij Cera)

Programma:

 

Er zijn 8 modules:
1. Basisbegrippen
2. Bestuur (1) - Raad van Bestuur
3. Bestuur (2) - Ledenbetrokkenheid
4. Financiën
5. Impactmeting
6. Strategie
7. Marketing
8. Sectorale module

De nadruk ligt op het verband tussen theorie en praktijk. De colleges hechten belang aan de interactie tussen docent en student. Verworven theoretische kennis wordt onmiddellijk met de praktijk verbonden via case studies en getuigenissen.

Dit programma richt zich tot (potentiële) beleidsverantwoordelijken binnen coöperaties (bestuursleden en managers) die al een basiskennis van coöperaties hebben en deze kennis willen uitbreiden en theoretisch verankeren. De heterogeniteit van de deelnemers in het programma, zowel qua functies als qua sectoren waarbinnen zij actief zijn, biedt bovendien een bijkomende toegevoegde waarde voor de discussies tijdens de sessies.