Tweedaagse cursus 'Coöperaties, zelfhulp door samen ondernemen'

coöperatief ondernemen high five
23 okt 2018 09:30 - 08 nov 2018 16:30
Alle coöperaties

Hoe kan je als ngo een coöperatie ondersteunen opdat ze haar volledig potentieel kan benutten en zo de levensstandaard van haar leden duurzaam kan verbeteren?
Coöperaties zijn cruciale partners in het werk van ngo’s. Zo is bv. maar liefst 75% van de Fair Trade producten afkomstig van boerencoöperaties. Deze mensgerichte bedrijven hebben immers heel wat troeven in handen om economische en sociale meerwaarde te creëren.
Wereldwijd zijn meer dan 1,2 miljard mensen lid van coöperaties – ofwel 1 op 6 mensen – en de laatste tellingen spreken van 3 miljoen coöperaties wereldwijd. De leden helpen zichzelf en elkaar door samenwerking en realiseren zo samen wat alleen niet mogelijk zou zijn. In een wereld waar de rijkdom zich bij een steeds kleinere groep concentreert, is er meer dan ooit nood aan coöperatief ondernemerschap waar de meerwaarde terugvloeit naar een grote(re) groep van ‘gebruikers’-leden en niet enkel naar kapitaalkrachtige investeerders.

De Sustainable Development Goals vragen om een integrale aanpak wereldwijd. Coöperaties als bedrijven met verenigingsaspecten zijn een beloftevol model voor het oplossen van heel wat maatschappelijke uitdagingen. Coöperaties worden dan ook in toenemende mate expliciet erkend in EU-wetgeving. En ook in het huidig Belgisch beleid rond ontwikkelingssamenwerking wordt er belang gehecht aan het stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Waar: Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven
Wanneer: dinsdag 23 okt en donderdag 8 nov - 9.30-16.30 uur
Prijs: 150 EUR
Meer info: infocoop@cera.coop - 016 27 96 88

Doelgroep/doel: Deze cursus richt zich tot medewerkers van ngo’s en lokale overheden actief in ontwikkelingssamenwerking.

 

Doel van de training: een diepgaand inzicht in hoe je maximaal het potentieel van coöperaties kan ontwikkelen en benutten zowel bij opstart als doorheen de verschillende levensfases.

Aanpak: Naast theoretische inzichten, toegepast in cases, wordt ook ingezoomd op hoe je als ngo-medewerker deze topics participatief in de praktijk kan aanpakken in de coöperaties waarmee je werkt. Een overzicht van topics die aan bod zullen komen:

  • Coöperatief model: structuur en mogelijkheden tot versterking, zowel op vlak van bedrijfs- als verenigingsaspecten
  • Specifieke aandachtspunten naargelang de levensfase van de coöperatie
  • Samenwerking tussen ngo’s en coöperaties: ‘good practices’ en valkuilen
  • Goed bestuur in coöperaties, met aandacht voor inclusie van vrouwen en jongeren
  • Coöperaties bieden antwoorden op maatschappelijke uitdagingen
  • Coöperaties in ontwikkelingssamenwerking:
    • Internationale Coöperatieve Alliantie, haar regionale kantoren en ICA-EU Framework Partnership
    • Erkenning van coöperaties in het EU-beleid

Deze tweedaagse cursus gaat door op dinsdag 23 oktober 2018 en donderdag 8 november 2018. Op dinsdag 15 januari 2019 voorzien we een online terugkomsessie om te reflecteren op de implementatie van de inzichten uit de cursus.

Prijs: €150 p.p. voor 2 dagen (incl. broodjeslunch)

Het aantal plaatsen is beperkt tot 16 personen.