Een energieneutrale gemeente? De coöperatie LochemEnergie toont de weg.

13 nov 2018 10:00 - 15 nov 2018 19:00
Consumenten(2.0)- en burgercoöperaties

Tijdens de Local Energy Acceleration Days kregen de deelnemers, waaronder 40 Belgen, de kans om te leren en inspiratie op te doen van LochemEnergie, een van de negen ECCO-bakens in gelijknamige project. Het Nederlandse LochemEnergie is een coöperatieve vereniging met bijna negenhonderd leden. Het burgerinitiatief wil de gemeente Lochem energieneutraal maken tegen 2030 door zelf lokaal energie op te wekken bij burgers en bedrijven. Ze willen niet meer afhankelijk zijn van grote energieproducenten of instabiele regeringen. Ze werken daarvoor samen met heel wat zusterorganisaties, groene-energieleveranciers, universiteiten en onderzoekscentra, de gemeente en de provincie. Ze bouwden al heel wat ervaring op in collectieve zonneparken, zonnepanelen op huurhuizen, elektrische deelauto’s, energiebesparing, windenergie en waterkracht.

Waar: Lochem, Nederland
Wanneer: 13 - 15 november 2018

Wil je ook een tandje bijsteken in de (lokale) energietransitie? Dan is een lokale energiecoöperatie misschien het antwoord dat bij jou past. Samen met je buren kan je het verschil maken. Samen pak je de uitdaging aan en versnel je de transitie naar hernieuwbare energie.
Energiecoöperaties voorzien in lokale, hernieuwbare energieproductie. Ze zijn een samenwerking tussen burgers, ondernemers en lokale besturen. Ook op het platteland zijn er heel wat mogelijkheden waar ook de land- en tuinbouwers een rol kunnen spelen. Jij kan die groei mee versnellen door zelf ook initiatief te nemen.
Het Innovatiesteunpunt voor landbouw- en platteland en de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera helpen jou graag op weg.

Het aantal initiatieven van burgers en boeren om samen lokaal duurzame energie op te wekken stijgt langzaam maar zeker. Toch wordt het opstarten van een energiecoöperatie om in de lokale energiebehoefte te voorzien nog steeds niet als eenvoudig of voor de hand liggend bestempeld. Het Europese samenwerkingsproject ECCO, waar het Innovatiesteunpunt een partner van is, biedt daar een oplossing voor. Ervaren voorlopers in Noordwest Europa delen kennis en kunde en stellen hun bewezen business cases beschikbaar aan nieuwe zusterorganisaties. Samen bouwen ze zo aan het netwerk voor versnelde uitrol.

Meer info over EnergieLochem en het ECCO-project op www.innovatiesteunpunt.be

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News