Maak je keuze uit deze sessies

Kies uit 4 verschillende sessies rond thema’s die passen bij elke fase in de ontwikkeling van een coöperatie:

  • Inspireren/prestarten
  • Starten
  • Groeien
  • Versterken/verruimen

Detail

Keuzesessie 5 - Succesvol samenwerken: soms zo verdomd moeilijk (inspiratie/prestart)

Netwerksamenwerking is een complex samenspel van vele elementen. PRONET, ondersteuningsunit voor samenwerkingsverbanden, ontwikkelde het Arrow-Rootsmodel dat helpt om processen van samenwerking tussen organisaties te begrijpen en te faciliteren.
In deze workshop leer je het model kennen en ermee werken.

Veerle Opstaele is verbonden aan de Arteveldehogeschool. Ze heeft vele jaren ervaring als onderzoeker en is projectleider van PRONET.

 

Keuzesessie 6 - De 10 meest gemaakte fouten m.b.t. (financiële) haalbaarheid van coöperaties (starten)

De overlevingsgraad van coöperaties is beduidend hoger dan bij andere ondernemingen. In sommige landen is de kans dat een coöperatieve onderneming na vijf jaar nog bestaat twee tot drie keer hoger dan bij andere ondernemingen. 
Maar uiteraard durft het bij coöperaties ook wel eens fout gaan. Hoe kunnen we dat nog meer vermijden?
In deze sessie staan we stil bij diverse aandachtspunten bij de opmaak van je coöperatieve ondernemingsplan. 
We zoomen vooral in op de financiële haalbaarheid.

Mon Verrydt is gewest coördinator bij Starterslabo, een organisatie die ondertussen al meer dan 2500 starters op weg heeft geholpen. Een van hun kernactiviteiten is het coachen en adviseren van starters bij de haalbaarheidsstudie. In deze sessie putten we uit hun heel rijke ervaring en kennis.
Hannes Hollebecq is adviseur coöperatief ondernemen bij Cera en begeleidt zo vele startende coöperaties. In deze sessie zoomt hij in op de specifieke aandachtspunten voor coöperaties. 

 


Keuzesessie 7 - Communiceren met je leden in een groeiende coöperatie (groeien)

Met deze workshop wil Anne-Marie Vangeenberghe het belang van ledencommunicatie in een groeiende coöperatie benadrukken.
Ze gaat dieper in op het hoe en het waarom. Ze heeft ook aandacht voor coöperaties die, om welke reden ook, een heel divers ledenbestand hebben.
De spreker dompelt je vanuit haar werkervaring onder in een bad vol bruikbare communicatietips.

Anne-Marie Vangeenberghe is consulent coöperatief ondernemen bij het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland. Ze is van daaruit interteamlid bij Cera. Ze heeft een jarenlange werkervaring in het domein van communicatie, waaronder twaalf jaar als woordvoerder van Boerenbond.

 

Keuzesessie 8 - Besturen van een coöperatie en hierover verantwoording afleggen: do's and don'ts (versterken/verrruimen)

Samen ondernemen in een coöperatie betekent ook samen beslissingen nemen. Om dit efficiënt te doen, zet een coöperatie een structuur van beslissingsorganen op.

  • Hoe zorg je voor een goed besluitvormingsproces?
  • Hoe garandeer je het democratische gehalte van de coöperatie door een goede scheiding der machten en het toezicht daarop?

Als je werkt aan goed bestuur lijkt het vaak niet nodig. Maar wanneer je geen oog hebt voor goed bestuur, komt de vaststelling dat een goed besluitvormingsproces wel noodzakelijk was, vaak te laat.

50’ goed bestuur, jij komt toch ook?

Samen met Lieve Jacobs, adviseur coöperatief ondernemen bij Cera, buigen we ons over de essentie van goed bestuur in een coöperatie.