Bedrijfsoverdracht aan je medewerkers. Wat, waarom en hoe?

Week van de bedrijfsoverdracht 2020
19 november 2020 11:50 - 13:00
Werkerscoöperaties

Al aan gedacht om je bedrijf over te dragen aan je medewerkers/werknemers? Neen?

Waarom verkopen aan - onbekende - derden, als er al een groep van gemotiveerde mensen actief zijn in je zaak? Ondernemingen waar de medewerkers de mede-eigenaars zijn, zijn bovendien gemiddeld productiever en bestaan ook vaak langer. En vooral: de werkers-vennoten zijn meer betrokken en hebben meer werkplezier. 

Hannes Hollebecq licht toe waarom je een overdracht van je bedrijf aan je medewerkers/werknemers minstens moet overwegen als je denkt aan je bedrijfsoverdracht.

Wat is een werkerscoöperatie en op wat moet je letten als je een dergelijke onderneming opzet: 8 succesfactoren voor werkerscoöperaties. 

In een onderneming die al lang bestaat, is vaak al veel 'waarde' opgebouwd. Zowel financieel, de waarde van de onderneming, als waarden, de heersende bedrijfscultuur. Toch hoeven beide elementen geen onoverkomelijke drempel te vormen. Integendeel, een transitieperiode met een geleidelijke overdracht en verandering zal wellicht bijdragen aan het succes van de bedrijfsovername.

Dat bedrijfsoverdracht aan je medewerkers een haalbare piste is, bewijst StramienTijdens dit webinar deelde Bart Verheyen hun ervaringen over hun evolutie richting werkerscoöperatie. 

"STRAMIEN, architectuur & ruimte - multiprofessionele coöperatie" is een interdisciplinair ontwerpbureau van zo’n 35 medewerkers. Toen de onderneming zo'n 20 jaar bestond, in 2019, bereikten twee van de drie vennoten de pensioengerechtigde leeftijd. Zij gaven reeds in 2015 aan de fakkel te willen doorgeven aan de overblijver, Bart Verheyen. Maar die wou dat niet alleen doen. Hij zocht en vond drie gemotiveerde medewerkers. Sleutelfiguren die zich engageerden om het bedrijf samen over te nemen. Tegelijk rijpte de idee om ook andere medewerkers op die manier te betrekken. In 2017 begonnen zij aan het overdrachtproces, o.a. met begeleiding door Cera Coopburo.

In 2019 zijn de eerste medewerkers toegetreden.  Ondertussen zijn er al 20 vennoten/coöperanten van Stramien. Na een proefperiode kan elke medewerker mede-eigenaar worden: niet verplicht, maar het zit wel in de cultuur om dat te - willen - worden. Om de transitie haalbaar te maken zijn er 2 aandeelhoudersgroepen, maar op termijn is het de bedoeling dat die naar elkaar toegroeien.

Uiteraard is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar Bart ervaart toch diverse voordelen:

  • door met veel werknemers in te stappen, is het ook - financieel - haalbaarder 
  • de aandelen zijn gespreid, en dat verzekert ook veel meer de continuïteit van de onderneming
  • en vooral, het is een gedeelde onderneming, met een sterke(re) betrokkenheid en lange termijn engagement van de medewerkers.

Overweeg je ook een dergelijke bedrijfsoverdracht? Wil je meer info over werkerscoöperaties? Of heb je vragen over onze begeleiding hierbij? 

Contacteer ons.

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News