Lezing Wooncoöperatie als gamechanger

Hunziker Areal (Mehr als Wohnen) in Zürich © Conrad Bosshard voor ‘Operatie Wooncoöperatie’
26 april 2022 12:00 - 15:00
Dorps- en buurtcoöperaties

Op 26 april boden het provinciebestuur van Antwerpen, Architectuurwijzer en Cera een lezing aan over coöperatief wonen. 

Tijdens deze sessie kwam antropologe Ruth Soenen toelichten wat zij heeft geleerd van haar onderzoek naar vier bestaande wooncoöperaties in Vlaanderen. In opdracht van Architectuurwijzer en Cera is zij gaan praten met bestuurders en/of bewoners van wooncoop, Oak Tree Projects, Collectief Goed en IBK. Op basis van haar onderzoek vertelde zij wat de drijfveren én de heikele punten zijn binnen elke coöperatie en hoe zij zich, inclusief de bewoners, organiseren.

Bekijk de opname

Aansluitend vertelden Peter Kuenzli en Arie Lengkeek over hun eigen ervaring met de oprichting van het Rotterdams Woongenootschap en toonden ze vanuit de buitenlandse referenties aan wat de rol van de lokale overheid kan zijn. Ook de basisprincipes van het vastgoedrekenen werden toegelicht om beter te begrijpen welke rol de overheid kan spelen bij de wooncoöperaties.

Bekijk de opname

Wanneer: dinsdag 26 april 2022 vanaf 12:00 uur
Waar: Live in het Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen of online

Programma

  • 12:00 uur: ontvangst met broodje
  • 12:30 uur: verwelkoming door gedeputeerde Kathleen Helsen
  • 12:45 uur: inleiding door Cera & AW
  • 13:00 uur:  Ruth Soenen
  • 13:45 uur: Peter Kuenzli
  • 14:30 uur: debat en vragen

Vanuit Cera en Architectuurwijzer geloven we dat er vandaag - honderd jaar na de oprichting van de eerste Belgische coöperatieve tuinwijken - een momentum bestaat om bij ons meer wooncoöperaties op te richten. In de meest diverse sectoren zien we coöperaties, het is dus een beproefd ondernemingsmodel. We beschouwen de wooncoöperatie als een professionele non-profit onderneming die vermogen opbouwt in gronden en panden en tegelijkertijd betaalbaarheid op lange termijn garandeert door het uitsluiten van speculatie. Niettemin is er veel doorzettingsvermogen, onderzoek en sensibilisering nodig om het pad te effenen voor meer wooncoöperaties.

Met de website www.cooperatiefwonen.be bieden Cera en Architectuurwijzer een eerste kennisplatform aan, maar ook deze lezingen vormen belangrijke momenten van kennisdeling. Op elke lezing wordt de wooncoöperatie vanuit een andere invalshoek benaderd.

In de lezingen te Brussel, Leuven en Antwerpen hebben we ook Peter Kuenzli en Arie Lengkeek uitgenodigd om hun boek ‘Operatie Wooncoöperatie’ te presenteren. Zij geloven sterk dat de wooncoöperatie een ‘game changer’ kan zijn op de Nederlandse (en Belgische) woonmarkt. In 2017 hebben ze Het Rotterdams Woongenootschap opgericht, maar zijn ze helaas tegen de grenzen van het huidige marktsysteem aangelopen. De klassieke grondwaardebepaling is immers sterk gericht op commerciële projectontwikkeling of sociale huisvesting. Niettemin blijven ze geloven dat er een momentum bestaat, wat zij nader motiveren in hun recente boek ‘Operatie Wooncoöperatie. Uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit’. In dit boek beschrijven zij wat gemeenschapseconomie kan betekenen, verwijzen ze naar inspirerende voorbeelden in München, Zürich en Wenen, leggen ze de basisprincipes van het vastgoedrekenen uit en nog meer. 

Foto Project Hunziker Areal (Mehr als Wohnen) in Zürich © Conrad Bosshard voor ‘Operatie Wooncoöperatie’

Deze lezing maakt deel uit van een reeks. Bekijk ook de andere lezingen:

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News