Het Europees en het gewestelijk beleid voor het coöperatief ondernemerschap

logo NRC
logo CNC
logo NRC
logo CNC
18 november 2022 14:00 - 18:00
Alle coöperaties

Het overheidsbeleid voor coöperatieve vennootschappen vormt een getrouwe weergave van onze staatsstructuur. Een aantal materies worden nog altijd op federaal niveau geregeld. Denk maar aan de vennootschapswetgeving, fiscaliteit en uiteraard de erkenning van de coöperaties, enz. Een aantal andere, zoals de steunmaatregelen aan coöperaties behoren dan weer tot de bevoegdheid van respectievelijk het Waals, Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast is er nog het minder zichtbare niveau dat desondanks een grote invloed uitoefent op de (toekomstige) regelgeving van de lidstaten: het beleid van de Europese Commissie.

Het doel van dit seminarie is u te helpen begrijpen welke rol die verschillende instellingen spelen bij coöperatief ondernemerschap.

Voorstelling van de beleidsthema’s tijdens het seminarie

Tijdens het seminarie zal het Europees actieplan voor de sociale economie (“Social Economy Action Plan”) voorgesteld worden dat ook voor coöperaties de komende jaren van heel groot belang zal zijn. Met dat actieplan wil de Europese Commissie het potentieel van de sociale economie in de lidstaten inzetten om de economie en de werkgelegenheid te bevorderen, bij te dragen tot een eerlijk en inclusief economisch herstel en de groene en de digitale transitie ondersteunen. Coöperaties zullen daarin een belangrijke rol toebedeeld krijgen.

Maar uiteraard laten we ook de gewestelijke beleidsverantwoordelijken aan het woord om het bestaande en toekomstige ondersteuningsbeleid voor coöperaties toe te lichten:

  • toegang tot specifieke financiering,
  • steun aan startende coöperaties,
  • ontwikkeling van nieuwe coöperatieve niches,
  • stimulansen voor het verhogen van de kennis over het coöperatieve model bij verschillende belanghebbenden, …

Last but not least zal dit ook de gelegenheid vormen om bij te praten met jouw coöperatieve collega’s. Als vanouds voorzien we na afloop van het seminarie opnieuw ruimschoots de gelegenheid om de netwerking te versterken!

Wanneer: vrijdag 18 november van 14 tot 18 uur
Waar: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Prijs: Het event is gratis, maar inschrijving is verplicht.

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News