Webinar 'Een (t)huis voor personen met een handicap via coöperatieve initiatieven: kansen en valkuilen'

Gezin & Handicap
GIPSO
Gezin & Handicap
GIPSO
14 november 2023 19:30 - 20:30
Herbeleef

“Elke dag hebben we ouders aan de lijn van een dochter of zoon met een beperking die wakker liggen van haar of zijn toekomst. Die zich afvragen of ze niet beter zelf het stuur in handen nemen en bondgenoten zoeken om samen een woon- en dagbestedingsproject te realiseren.”, Lief Van Bael, Gezin en Handicap.

“We willen graag dat onze dochter in een fijne veilige en zorgzame omgeving woont samen met haar vrienden. Uiteraard blijven wij coachen aan de zijlijn, maar we willen dat haar toekomst verzekerd is, ook ten opzichte van haar broers.”, ouder van J.

Eigen keuzes maken, al dan niet samen met je ouders, ook op vlak van wonen. Kiezen waar je woont en in verbinding met andere bewoners. Ook al heb je een verstandelijke beperking. Maar… hoe begin je daar aan? Hoe geef je vorm aan jouw leven? Hoe kan je hierin als persoon met een beperking, als ouder of mantelzorger de regie nemen? Hoe zorg je er voor dat je er geen financiële of administratieve kater aan overhoudt, dat het wonen in een veilige omgeving gebeurt en met de nodige afspraken over zorg voor alle bewoners.

Lieve Jacobs, juriste en adviseur coöperatief ondernemen bij Cera, gaf een kader en enkele handvaten over coöperatief wonen. Hierbij besteedt Lieve bijzondere aandacht aan de combinatie wonen, zorg en vastgoed voor mensen met een beperking.

Bekijk haar presentatie

Daarna gingen we in gesprek met Nymphe Cantryn, Verantwoordelijke participatie bij Gezin en Handicap. We peilden ook naar de ervaringen en inzichten van Lode Verschingel, ouderbetrokkene en Voorzitter Honk vzw en Liesbeth Van den Vreken, coördinator, medeoprichter en moeder van het zorggezin van Cockerillhof.

Dit webinar was een organisatie van Cera in samenwerking met Gezin en Handicap vzw en GiPSo. Gezin en Handicap gaat voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. Als hun aanspreekpunt, voorlichter en voorvechter. GiPSo adviseert, ondersteunt en begeleidt ouders die een kleinschalig woon- of dagbestedingsproject voor hun kind met een beperking willen realiseren.

  • Heb je vragen over pleegzorg in een wooninitiatief? De zorg in een coöperatief wooninitiatief is vaak een heikel punt. Het is fijn te weten welke zorgopties er zijn. Dit is er één van. Zie informatieve nota die hiervoor werd opgemaakt. 
  • Heb je vragen over personen met autisme in woonzorgprojecten? Voor extra ondersteuning voor een persoon met autisme die samenwoont in groep, kan je terecht bij www.tanderuis.be.
  • Wil je graag meer info over hoe een coöperatie werkt of er een opstarten? Schrijf je in voor een Cera Coop Workshop 'Starten met of bij een coöperatie'.

Bekijk hieronder de opname.

Dit onderdeel wordt niet weergegeven omdat je deze cookies niet hebt aanvaard.
Wil je de inhoud toch zien, dan kun je de instellingen hiervoor aanpassen onderaan de pagina.

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News