De coöperatieve principes: een meerwaarde voor de vennoten en de samenleving; een permanente uitdaging voor de beleidsverantwoordelijken

logo NRC
logo CNC
logo NRC
logo CNC
14 november 2023 14:00 - 16:30
Alle coöperaties

Regelmatig organiseert de NRC seminaries waaraan deskundigen deelnemen die jou informeren over allerlei coöperatieve kwesties. Maar ben jij, als verantwoordelijke van een erkende coöperatie, niet zelf de grootste deskundige als het gaat om de eigenheid van de coöperatie en haar unieke principes? Het hoeft geen betoog dat coöperaties dankzij de zeven internationaal gekende, Internationale Coöperatie Alliantie-principes een meerwaarde bieden aan hun vennoten en aan de hele samenleving. Tegelijkertijd vormen ze een permanente uitdaging voor de coöperaties om ze aan de steeds sneller veranderende context aan te passen.

Tijdens het jaarlijks netwerkevent van de NRC gaan we samen met jullie als erkende coöperatie of als speler in de coöperatieve wereld in op een aantal actuele topics:

 1. Vrijwillig en open lidmaatschap. Hoe gaan de verschillende organen van onze coöperatie om met de hedendaagse invulling van de begrippen “diversiteit”, “gelijkheid” en “maatschappelijke inclusie”?
 2. Democratische ledencontrole. Ledenbeleid aan de hand van gestructureerde data: wie controleert wie? Zijn ICT-tools een opportuniteit of een bedreiging voor de ledenbetrokkenheid?
 3. Economische participatie door de leden. Voorzien de financiële participaties van jouw leden voldoende in de kapitaalbehoeften van jouw coöperatie in alle fasen van haar bestaan (opstart, groei en ontwikkeling, maturiteit, na een crisis)? Hoe pak jij de werving van kapitaal aan?
 4. Autonomie en onafhankelijkheid. Gezien het belang van autonomie en onafhankelijkheid van coöperaties, welke soorten van partnerschappen met de overheid zijn al dan niet geschikt?
 5. Onderwijs, opleiding en informatie. Door de dagelijkse instroom aan berichten, al dan niet fake news, krijgt deze van jouw coöperatie mogelijks te weinig aandacht. Hoe maak jij (potentiële) leden, het grote publiek en overheden duidelijk wat jouw coöperatie hun kan bieden?
 6. Samenwerking tussen coöperaties. Zijn coöperaties niet geïsoleerd in de samenleving? Is er nood aan meer sectorale of intersectorale vertegenwoordiging? Moeten coöperaties elkaar bevoordelen bij aankoopactiviteiten?
 7. Meerwaarde voor de samenleving. Moeten coöperaties niet de voortrekkers in de transitie worden? Zo ja, kan het belang van de vennoten verzoend worden met het belang van de samenleving?
Wanneer: dinsdag 14 november 2023 vanaf 14 uur
Waar: FOD Economie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
Prijs: Het event is gratis, maar inschrijving is verplicht.
Inschrijven: tot uiterlijk 7 november via de link hieronder

Programma: Jaarlijks evenement van de NRC - World Café

 • 14.00 uur: Ontvangst
 • 14.10 - 14.20 uur: Inleiding door Peter Bosmans en Gregory Kévers, leden van de Commissie Communicatie van de NRC
 • 14.20 - 16.30 uur: Inspirerende discussie over het unieke karakter van coöperaties en hun onderscheidende principes, geleid door het team van de erkende coöperatie Tweeperenboom
 • 16.30 uur: Besluit en netwerking

Tijdens dit evenement zouden we graag dat jouw coöperatie haar succesverhalen maar evengoed de knelpunten, de moeilijkheden en de bezorgdheden meedeelt.
Deze activiteit kadert in de raadpleging over de coöperatieve identiteit die ICA momenteel wereldwijd uitvoert. Het event zal niet alleen jouw coöperatie inspireren maar zal ook positief bijdragen tot de coöperatieve identiteit over alle landsgrenzen heen.

Blijf op de hoogte van de coöperatieve wereld

Abonneer je op onze nieuwsbrief Cera Coop News