Hernieuwing van de NRC erkenningen. Wat moet u doen?

Nationale Raad voor de Coöperatie logo
28 mei 2015
Alle coöperaties

De huidige erkenningen van de groeperingen en van de coöperatieve vennootschappen vervallen op 31 mei 2015.
Het secretariaat van de NRC bevestigt dat de erkende groeperingen en coöperatieve vennootschappen geen stappen moeten ondernemen om verlenging van hun erkenning te bekomen.
Artikel 5, lid 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen zoals vervangen door het koninklijk besluit van 24 maart 2015 tot wijziging van het genoemde besluit van 8 januari 1962 bepaalt immers: “De groeperingen van coöperatieve vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen die een erkenning hebben verkregen vóór 31 mei 2015, blijven erkend tot 31 mei 2016 voor zover zij de voorwaarden bepaald in de artikelen 1 en 2 blijven naleven.”
Voor zover zij de erkenningsvoorwaarden die bepaald zijn door het voornoemde koninklijk besluit van 8 januari 1962 vervullen, worden de erkenningen van de groeperingen en van de erkende coöperatieve vennootschappen dus automatisch en zonder verdere formaliteiten verlengd tot 31 mei 2016.
De groeperingen en coöperatieve vennootschappen die na 31 mei 2015 een erkenning krijgen, worden erkend door de minister van Economie voor een maximumduur van een jaar, ten laatste eindigend op 31 mei 2016.