Is coöperatief ondernemen duurzaam ondernemen? Tools voor duurzaamheidsrapportering voor coöperaties

Duurzaam bezig? Pak er mee uit
14 juli 2016
Alle coöperaties

De internationale coöperatieve beweging (ICA) stelt in zijn “Blueprint for a Cooperative Decade” coöperaties voor de strategische uitdaging om zich te positioneren als duurzaamheidskampioenen. Met recht en rede? Draagt de coöperatieve identiteit effectief meer garanties tot duurzaamheid in zich?

De inspanningen van coöperaties blijven echter vaak onder de radar. Tot hiertoe ontbrak het coöperaties aan instrumenten die helpen om hun coöperatieve eigenheid te integreren in prestatiemeting en verslaggeving over duurzaamheid a.d.h.v. internationaal erkende standaarden.

Als coöperaties zich als duurzaamheidskampioen willen profileren, is het ook belangrijk dat zij handvatten aangereikt krijgen om voor zichzelf en hun stakeholders in kaart te brengen in welke mate ze aan duurzaam ondernemen doen.

Daarom gaf socialeeconomie.be de opdracht aan adviesbureaus Sustenuto en Cera Coopburo om drie instrumenten te ontwikkelen om coöperaties te helpen duurzaamheid in de praktijk te zetten en hierover te communiceren:

Deze opdracht kwam tot stand vanuit socialeeconomie.be, gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. De opdracht werd uitgevoerd door adviesbureaus Sustenuto en Cera Coopburo i.s.m. een werkgroep van coöperaties, nl.: Bast, BelOrta, Cera, Core, Ecopower, GOW!, Omgeving, Thuisverpleging Meerdael, Wereldcafé, Werk met Zin, VBT en Coopkracht.