Participatief ondernemen wint terrein. Naar meer werkerscoöperaties?

werkerscoöperaties
15 september 2016
Werkerscoöperaties

85% van de medewerkers kunnen zelf hun werk organiseren. 60% werkt via zelfsturende teams. 16% heeft medezeggenschap via de Raad van Bestuur. Financiële participatie is wel nog heel beperkt.
Dat blijkt uit een bevraging van Etion, het forum voor geëngageerd ondernemen.
Etion besluit dan ook dat participatief ondernemen opgang maakt en een businessmodel met toekomst is. Niet in het minst omdat er een positief verband is tussen bijv. inspraak en motivatie bij medewerkers.
Participatief ondernemen is een mooie opstap naar werkerscoöperaties: ondernemingen waar de werkers de eigenaars/aandeelhouders zijn, zowel medezeggenschap als financiële participatie dus.
Geert Janssens, hoofdeconoom bij Etion erkende dat ook op een congres van Coopkracht over het model van werkerscoöperaties eerder dit jaar: ‘Coöperatief ondernemen is het nirwana, de werkerscoöperatie een ideaal, maar daar zijn we nog niet klaar voor. We hebben eerst nood aan een geleidelijke shift via participatief ondernemen.'

Cera Coopburo begeleidt sinds enkele jaren steeds meer werkerscoöperaties, zie bijv. Thuisverpleging Meerdael  en BAST architects & engineers.