Hervorming vennootschapsrecht: blijft de vennootschap met sociaal oogmerk dan toch bestaan?

Praktijkboek De vennootschap met sociaal oogmerk
31 mei 2017
Alle coöperaties

De hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht door minister van Justitie Koen Geens nadert haar ontknoping. De Verenigde Verenigingen schreef een duidelijke overzichtsnota als stand van zaken. Uiteraard is dit nog geen wetgeving!

De mist omtrent het lot van de vzw lijkt op te klaren: van een verbod op winstoogmerk gaan we naar een verbod op winstuitkering. Al blijven er nog veel vragen.

Maar wat met de vennootschap met sociaal oogmerk? De VSO zal mogelijk toch blijven bestaan, maar allicht in een herwerkte vorm als een door de Nationale Raad voor Coöperaties erkende variant van de coöperatieve vennootschap (cvba).

Zo wordt het behoud van het gewaardeerde en internationaal bewonderde ‘VSO’-label mogelijk gemaakt en wordt meteen een boost gegeven aan de coöperatieve vennootschap.