Cvba blijft bij hervorming vennootschapswetboek

Koen Geens
18 juli 2017
Alle coöperaties

De federale ministerrraad buigt zich nog voor het zomerreces over de hervorming van het vennootschapswetboek. Dat meldt De Tijd.

De volgende weken en maanden zal er echter nog veel duidelijk en uitgewerkt moeten worden.

De bvba wordt volgens De Tijd straks de vennootschapsvorm bij uitstek. Ze verliest haar besloten karakter en wordt meer op de leest van de naamloze vennootschap (nv) geschoeid.

Er zou ook niet langer een minimumkapitaal gelden. De oprichter van een bvba die onvoldoende vermogen heeft voor de eerste twee jaar kan evenwel aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement. Bij bvba’s en nv’s zal men aandelen een verschillend aantal stemmen kunnen toekennen (maximaal twee). De bijkomende stem is een manier om trouwe aandeelhouders te belonen of een dam op te werpen tegen overnemers.

De commanditaire vennootschappen op aandelen (cva’s) en coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa’s) worden afgeschaft.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) wordt de enige coöperatieve vennootschap en moet een welomschreven doel krijgen. Cvba’s die daar niet aan beantwoorden, zouden op verzoek van een ‘belanghebbende derde’ - zelfs een concurrent – ontbonden kunnen worden.

‘Via deze maatregel wil de regering oneigenlijke coöperatieve vennootschappen doen kiezen voor een andere rechtsvorm, zoals de bvba, waar in een soepelere regeling van uittreding kan worden voorzien’, zegt Jan Peeters, managing partner van het advocatenkantoor Stibbe Brussel.