Zomerakkoord regering-Michel: wat betekent dit voor coöperatieve ondernemingen?

Charles Michel
26 juli 2017
Alle coöperaties

De federale regering heeft haar zomerakkoord over de begroting en sociaaleconomische hervormingen klaar. standaard.be lijst de maatregelen op.

Wat zijn de belangrijkste voor coöperatieve ondernemingen?

Verlaging vennootschapsbelasting

De langverwachte aanpassing van de vennootschapsbelasting is een feit. De daling zou in twee fases verlopen. Volgend jaar daalt het nominale belastingtarief voor KMO’s al van 25 naar 20 procent voor de eerste 100.000 euro winst, en voor grote bedrijven van 34 naar 29 procent. In 2020 gaat de vennootschapsbelasting verder omlaag naar 25 procent voor grote bedrijven.
Dat moet allemaal budgettair neutraal gebeuren, de notionele aftrek blijft wel bestaan, maar wordt hervormd.
Bedrijven zullen ook minimaal 7,5 procent vennootschapsbelasting moeten betalen. Dat moet het overmatig gebruik van aftrekkosten vermijden, waardoor vele multinationals vandaag gewoonweg geen belastingen betalen. Als bedrijven investeren, kunnen ze die belasting vermijden.

Gedeeltelijke vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Volgens premier Charles Michel komt er ook een stimulans om in de reële economie te investeren. Op de eerste 627 euro winst op aandelen zou er geen roerende voorheffing meer moeten betaald worden.

Arco

De ministers zijn ook over Arco tot een akkoord gekomen. Er zou een fonds komen van 600 miljoen euro dat Arco-coöperanten moet vergoeden. Daarin 200 miljoen euro van de christelijke arbeidersbeweging, de rest moet uit de verkoop van Belfius-aandelen komen als de bank wordt geprivatiseerd.