Zomerakkoord: de al bestaande vrijstelling voor dividenden van coöperatieve vennootschappen wordt geïntegreerd in de nieuwe algemene vrijstelling

spaargeld
10 oktober 2017
Alle coöperaties

De federale regering heeft in het kader van het Zomerakkoord beslist het spaargeld te activeren. Ze wil met een aanpassing van de fiscale wetgeving een deel van de meer dan 250 miljard euro op spaarboekjes kanaliseren naar beleggingen in aandelen. Die maatregel heeft als doel de bedrijfsinvesteringen en jobcreatie te stimuleren.

Een eerste schijf van 627 euro aan dividenden per belastingplichtige voortaan vrijgesteld van roerende voorheffing. Aangezien de roerende voorheffing 30 procent bedraagt, zult u tot 188,1 euro minder roerende voorheffing betalen.

De al bestaande vrijstellingen voor dividenden van coöperatieve vennootschappen en vennootschappen met een sociale doelstelling worden geïntegreerd in de nieuwe algemene vrijstelling. De vrijstelling van de eerste schijf van intresten uitgekeerd door vennootschappen met een sociale doelstelling blijft bestaan.