Coöperatieve groeibedrijven, maak gebruik van de Tax Shelter

Tax shelter
03 mei 2018
Alle coöperaties

Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting van 25% indien zij, rechtstreeks of via een crowdfundingplatform, nieuwe aandelen verwerven van een groeibedrijf.

Dit is een kleine vennootschap van minstens 4 en maximum 10 jaar oud, met minstens 10 voltijdse werknemers die gedurende de twee voorgaande boekjaren een groei realiseerde van minimum 10% per jaar in werkgelegenheid en/of omzet. De maatregel heeft steeds betrekking op nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging gedurende het vijfde tot en met het tiende jaar na oprichting.

Deze nieuwe maatregel is een uitbreiding van de bestaande Tax shelter voor startende ondernemingen. Cera lichtte reeds toe hoe je dit als startende coöperatie kan gebruiken. Een fiscale stimulans die je moet bekijken!

Elke kleine vennootschap krijgt een zogenaamde 'fiscale rugzak' waarbij het in de fase als starter (eerste 4 jaar) en in de fase van groeier (tussen 4 en 10 jaar oud) in totaal € 500.000 kan ophalen. De investeerder kan maximum € 100.000 per jaar via deze Tax shelter en de Tax shelter voor start ups investeren.

Bekijk op vlaio.be aan welke voorwaarden het groeibedrijf en de investeerder moeten voldoen voor deze Tax shelter voor groeibedrijven.