1900 Belgische telers tekenen intentieverklaring om coöperatieve bietenfabriek te ontwikkelen

bietencoöperatie
29 juni 2018
Producenten coöperaties

De interesse onder Belgische akkerbouwers groeit om te investeren in een nieuwe bietenfabriek. Inmiddels hebben 1.900 boeren een intentieverklaring getekend. Dat waren begin dit jaar 1.800 telers. De boeren spreken de intentie uit dat ze € 30 instapgeld betalen per ton bieten die ze jaarlijks willen leveren.

De bietenfabriek is een initiatief van de Association des Betteraviers Wallons (ABW), de Waalse vereniging van bietentelers. Inmiddels is een coöperatie opgericht, de Coopérative des Bevaux Transformateurs SCRL (CoBT). Het investeringsplan is klaar, zegt directeur Jean-Francois Gosse, directeur van adviesbureau Innovity, dat het project begeleidt. “Accountantsbureau KPMG beoordeelt het plan op haalbaarheid. Dat rapport komt eind augustus, waarna de banken bekijken of ze het plan gaan financieren.”

De belangrijkste voorwaarde voor financiering is dat er voldoende bieten worden gecontracteerd, zegt Gosse. “De 1.900 telers hebben een intentieverklaring getekend die goed is voor 1,55 miljoen ton bieten. De intentieverklaring moet vanaf begin september worden omgezet in een contract. We moeten minimaal 1,4 miljoen ton bieten contracteren. Zonder die minimale aanvoer gaat het plan niet door. Alleen leden van de coöperatie kunnen bieten leveren aan de nieuwe fabriek. Die heeft een capaciteit van 1,8 miljoen ton bieten per jaar.”

Gosse denkt dat de fabriek rendabel kan draaien. “Het wordt de meest efficiënte, energiezuinige en milieuvriendelijke suikerfabriek in Europa. Zelfs bij de huidige lage suikerprijs kunnen we € 5 tot € 6 per ton bieten meer betalen dan de huidige twee suikerproducenten in België (Tiense en Iscal, red).”

De geïnteresseerde telers willen gemiddeld ongeveer 900 ton bieten per jaar leveren. Gosse: “Dat betekent een instapgeld van ongeveer € 27.000. Dat verdienen ze door de hogere bietenprijs in 5 tot 6 jaar terug.”

De Nederlandse coöperatie Cosun is een ijkpunt voor de coöperatie CoBT. Gosse: ”Cosun is de enige suikerproducent in de EU die een rendabele bietenprijs betaalt. De rest betaalt onder de kostprijs die telers moeten hebben voor een rendabele teelt.”