Meerderheid Nederlandse zorgorganisaties wil omvormen naar coöperatie

zorg en coöperaties
21 september 2018
Werkerscoöperaties

Nederlandse zorgorganisaties denken na over een omvorming naar het coöperatieve model. Dat blijkt uit het onderzoek 'Het nieuwe organiseren in de Nederlandse zorg' van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) onder bijna vijfhonderd mensen uit zorgorganisaties.

Of het nu om een coöperatie van zorgprofessionals gaat of een coöperatie van samenwerkende zorgaanbieders: vooral coöperatieve organisatievormen zijn populair. Gezamenlijk kunnen deze organisatievormen rekenen op de steun van meer dan 80 procent van de deelnemers aan de enquête. Veel minder belangstelling is er voor bijvoorbeeld de franchiseformule (5 procent) of de verenigingsvorm (4 procent).

De cliënt krijgt een belangrijke rol toebedeeld in de vraag welke trends organisaties aanzetten tot deze nieuwe vormen van organiseren. De ontwikkeling dat de patiënt actieve partner in de zorg wordt, is de meest gekozen optie: bijna de helft van de respondenten (49 procent) kiest dit antwoord. Op de tweede plek staat multidisciplinaire zorgpaden/ ketens (43 procent), op de derde plek staat schaarste op de arbeidsmarkt (41 procent).

Een andere, opvallende uitkomst van de enquête is dat er veel animo is om samen te werken. Bijna acht op de tien deelnemers noemt als doel van een nieuwe organisatievorm regionale samenwerkingen voor levering van zorg. Op de tweede plek staat co-creatie van nieuwe zorgvormen (54 procent), op de derde plek gezamenlijk ontwikkelen van ICT- en e-health-oplossingen (45 procent). Bij elkaar opgeteld komen de percentages uit boven de 100 omdat mensen meerdere antwoorden konden geven.