Hervorming Wetboek van vennootschappen: binnenkort gestemd?

wetboek algemeen
08 oktober 2018
Alle coöperaties

Het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze zomer door de bevoegde commissie van het parlement behandeld. Er volgden al heel wat amendementen.

Daarna ging het terug naar de Raad van State die best kritische bedenkingen had en oproept tot een ‘volledig heronderzoek’.

De vraag is dus wat er nu zal gebeuren: volgens sommigen zou het kunnen dat het toch nog deze maand wordt omgezet in wetgeving.

Het ontwerp vertrekt van een inwerkingtreding op 1 januari 2019 – alsook een overgangstermijn van 5 jaar voor bestaande vennootschappen vanaf dan –, maar men verwacht dat deze datum met enkele maanden zal opschuiven.

Cera houdt je uiteraard op de hoogte van alle relevante informatie voor coöperaties.  

Lieve Jacobs en Hannes Hollebecq, adviseurs coöperatief ondernemen bij Cera, schreven voor ‘Accountancy en fiscaliteit’, een wekelijkse nieuwsbrief over fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht van Larcier Business, een themanummer over de coöperatie in het kader van de nieuwe wetgeving.