Vlaamse coöperaties ontwikkelen DAR

Map prospectuswet voor erkende coöperaties
12 oktober 2018
Alle coöperaties

Er is zowel een DAR Full optie voor bijv. burgerscoöperaties en DAR Light voor bijv. werkerscoöperaties.

 

Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een open-source ICT-toepassing (in Drupal) voor het efficiënter en online beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie. Het is een breed gedragen en betaalbare ICT-oplossing, zowel voor kleine als grote coöperaties; niet enkel voor burgercoöperaties. Het DAR is een gezamenlijk initiatief van verschillende coöperaties in Vlaanderen en Coopkracht vzw en bouwt voort op een Drupal module ontwikkeld door De Landgenoten cvba-so en Startx.

 

Voordelen:

  • Efficiënt beheer en beveiligde opslag van aandeelhoudersinformatie
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten rond aandelenbeheer en GDPR
  • Modulaire opbouw biedt gedifferentieerde functionaliteiten en prijszetting voor kleine en grotere coöperaties (full of light version DAR)
  • Op maat opzet en configuratie in eigen look & feel van de coöperatie
  • Easy-to-use interfaces en rapportagemodules
  • Breed gedragen ICTplatform met inspraak in de ontwikkeling van functionaliteiten door de gebruikers
  • Betaalbaar
  • Ondersteuning: helpdesk, regelmatige vormingen en ervaringsuitwisseling

Ontdek alle functionaliteiten.