Via energiecoöperaties kunnen boeren klimaatdoelstellingen realiseren

ecco
12 oktober 2018
Ondernemingen coöperaties

Zo’n 50 kalverhouders uit 3 Nederlandse gemeenten nabij de Belgische grens verenigden zich in een coöperatie. Zo verzamelen ze in eigen streek houtachtige biomassa van energiegewassen die vervolgens gevaloriseerd wordt in biomassaketels. De geproduceerde warmte gaat naar hun stallen, maar bijvoorbeeld ook naar huizen in nabijgelegen woonwijken.

Een energiecoöperatie opstarten om in je eigen, maar ook in de lokale energiebehoefte te voorzien, het is een hele uitdaging. Dat het niet onmogelijk is, bewijst de Nederlandse coöperatie ‘Coöperatieve Duurzame Energieketen de Baronie’. De 50 aangesloten landbouwers verzamelen in eigen streek houtachtige biomassa van energiegewassen, bijvoorbeeld wilg, die gevaloriseerd wordt in biomassaketels. Deze ketels dienen voornamelijk voor het verwarmen van de stallen. Daarnaast kan de 'lokale warmteketen' ook duurzame warmte leveren aan huizen in nabijgelegen woonwijken, aan campings of andere openbare gebouwen zoals zwembaden, scholen, sportcomplexen …

“We zijn ervan overtuigd dat boeren in plattelandsgebieden het verschil kunnen maken om duurzame klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren”, klinkt het.